Viktiga dokument

Här finns viktiga dokument såsom policys och riktlinjer för nedladdning.

Arbetsmiljö och Säkerhet

Arbetsmiljöpolicy (PDF)

Alkohol- och Drogpolicy (PDF)

Ordnings- och skyddsregler (PDF)

Riskbedömning (Word)

Safe Construction Training - Säkerhetsutbildning via BUC


Affärskultur

Policy Etik och Moral (PDF)

Policy Jämställdhet och Diskriminering (PDF)

Byggföretagens Uppförandekod (PDF)

Självskattningsenkät för UE/leverantörer (Word)

Affärsetik - Etikutbildning via Byggföretagen


Miljö och Klimat

Policy Miljö (PDF)

 


Övrigt

Kvalitetspolicy (PDF)

Policy Personuppgiftsbehandling (PDF)