Bostad

Vår vision är att alla ska vilja bo och arbeta i hus som vi har byggt. För att de ska göra det krävs bostäder med hög kvalitet som lever i många år framåt.

Våra bostadsprojekt är främst nyproduktion av hyreshus, bostadsrätter och äldreboenden. Vi jobbar även med ombyggnation av bostäder och utför  uppdrag som exempelvis totalrenoveringar, stambyten, vindar och att omvandla lokaler i befintliga fastigheter till attraktiva lägenheter.

Trygg och kompetent entreprenör

Vi är ett erfaret gäng och vi har kompetens för alla led i processen, med alltifrån projektering till murning. Vår kunskapsbank är stor och genom att driva varandra framåt ökas kunskapskapitalet ständigt på. Den innehåller såväl tekniska lösningar som ger en smidig och kostnadseffektiv byggprocess som mjuka parametrar för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö för alla involverade.

All denna kunskap använder vi varje dag i våra projekt, där ambitionsnivån är hög och strävan efter ett lyckat bygge sitter i ryggmärgen på oss alla. Bland våra genomförda projekt finns allt från mindre flerbostadshus till hela kvarter med hundratals lägenheter. Och både bostadsrätter och hyresrätter. 

Genomförda
Dekorativ bild

Gränby Entré Hus 1

Nyproduktion av ett sju våningars flerbostadshus innehållandes 62 hyreslägenheter och kommersiella lokaler.

Genomförda
Dekorativ bild

Nobelberget Kv. 1

Nyproduktion av tre hus bestående av 68 lgh, lokaler och garage.

Genomförda
Dekorativ bild

Villa Fornudden, Äldreboende Tyresö

Utvecklande av äldreboende i Fornudden, Tyresö, på uppdrag av Vectura Fastigheter

Såklart bygger vi hållbart!

Hållbarhet är viktigt för oss, på riktigt! Vi har lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som finns på den svenska marknaden och har intern kompetens för att säkra dem. Vi håller oss uppdaterade för att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi är aktiv medlem av Färdplan 2045 för en fossilfri byggbransch.

Dekorativ bild

Vårt KMA-arbete

KMA är en central del av vår verksamhet och för vår affär där inget tas för givet eller lämnas åt slumpen.

Dekorativ bild

Färdplan 2045 - ett fossilfritt Sverige

Vi är med i Färdplan 2045 som innebär att vi på TL Bygg till dess ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser.

Dekorativ bild

Affärsetik och inköp

TL Byggs affärsetik beskriver bolagets grundläggande värderingar och normer och ska fungera som vägledning i våra relationer till varandra och våra partners.

Passion för hantverket

På TL Bygg har vi en genuin passion för hantverket och alla byggprocessens delar. Med specialister bland annat inom projektledning och platsledning samt med egna skickliga yrkesarbetare säkrar vi en produkt som alla kan känna stolthet över och vet kommer hålla under många år framöver. Vi tummar aldrig på kvalitén, det är helt enkelt inte vår stil - vi brinner för det vi gör!