Dekorativ bild

Bostad

Vår vision är att alla ska vilja bo och arbeta i hus som vi har byggt. För att de ska göra det krävs bostäder med hög kvalitet som lever i många år framåt.

Våra bostadsprojekt är främst nyproduktion av hyreshus, bostadsrätter och äldreboenden men många gånger hjälper vi också fastighetsägare att omvandla lokaler till attraktiva boenden.

Trygg och kompetent entreprenör

Vi är ett erfaret gäng och vi har kompetens för alla led i processen, med alltifrån projektering till murning. Vår kunskapsbank är stor och genom att driva varandra framåt ökas kunskapskapitalet ständigt på. Den innehåller såväl tekniska lösningar som ger en smidig och kostnadseffektiv byggprocess som mjuka parametrar för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö för alla involverade.

All denna kunskap använder vi varje dag i våra projekt, där ambitionsnivån är hög och strävan efter ett lyckat bygge sitter i ryggmärgen på oss alla. Bland våra genomförda projekt finns allt från mindre flerbostadshus till hela kvarter med hundratals lägenheter. Och både bostadsrätter och hyresrätter. 

Såklart bygger vi hållbart!

Hållbarhet är viktigt för oss, på riktigt! Vi har lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som finns på den svenska marknaden och har intern kompetens för att säkra dem. Vi håller oss uppdaterade för att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi är aktiv medlem av Färdplan 2045 för en fossilfri byggbransch.

Passion för hantverket

På TL Bygg har vi en genuin passion för hantverket och alla byggprocessens delar. Med specialister bland annat inom projektledning och platsledning samt med egna skickliga yrkesarbetare säkrar vi en produkt som alla kan känna stolthet över och vet kommer hålla under många år framöver. Vi tummar aldrig på kvalitén, det är helt enkelt inte vår stil - vi brinner för det vi gör!