Entreprenad

I grund och botten handlar våra entreprenadtjänster om en enda sak – att leverera ett lyckat bygge.

Och det gör vi vare sig det handlar om en mindre kontorsanpassning eller att bygga en helt ny stadsdel med kontor, bostäder och butiker.

Vi har en stor bredd i vår verksamhet vilket innebär att vi kan ta oss an de flesta typer av projekt, där vi med fördel tar rollen som general- eller totalentreprenör. 

Med passion för hantverket

Du kommer tidigt märka att vi på TL Bygg inte bara besitter en hög kompetens utan också en stark passion för hantverket och att leverera en produkt utöver det vanliga. Vi tänker långsiktigt med fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och vi värnar om en trivsam och sund arbetsmiljö. Det ska vara både kul och lönsamt att arbete med!

Personlig kontakt och god kommunikation

Vi tror på att ett lyckat bygge börjar med att vi lyssnar, förstår och gör oss förstådda. Med god och öppen kommunikation skapar vi förutsättningarna för en riktigt trevlig arbetsmiljö och en kostnadseffektiv produkt. Vi lyssnar och bygger efter dina behov och önskemål och är ditt stöd genom hela processen. 

Givetvis erbjuder vi också en personlig kontakt så du alltid vet vem du ska prata med och snabbt få svar på dina eventuella frågor.

Effektiv och inkluderande byggprocess

Vi är noga med att alltid ta vara på kundens erfarenheter av byggnation och med nära samarbete ser vi till att finna de bästa lösningarna. Vi kartlägger tillsammans behoven och fastställer en plan för ett säkert och kostnadseffektivt bygge. Våra team styrs av engagerade medarbetare som koordinerar alla inblandade genom hela byggprocessen på ett öppet och inkluderande sätt.