Dekorativ bild

Hållbarhet är viktigt för oss!

Hos oss på TL Bygg genomsyrar hållbarhet det dagliga arbetet och är en närvarande faktor genom hela processen. Det är inte ett begrepp i periferin utan vi har ett genuint intresse av att arbeta mot en hållbar framtid och ett bättre samhälle för alla att bo och leva i.

Vi ser till att ta det ansvar som krävs, och lite till, för att leverera produkter som har en minimal åverkan på vår miljö. I samverkan med våra beställare försöker vi finna lösningar som gör produkten mer lättskött, har en låg energiförbrukning och är mer kostnadseffektiv.

Att bygga långsiktigt

I begreppet ”bygga långsiktigt” ingår, för oss, mer än byggprocesser, arbetsmiljö och kvalitet. Inom det ryms också samhällsengagemang där vi sponsrar organisationer och arbetar med sysselssättningsfrämjande åtgärder. Det innebär också social hållbarhet med stort fokus på vår omgivning, inte endast vår egen arbetsplats. Vi arbetar aktivt för ett inkluderande klimat med synen att den inte bara gynnar våra egna affärer utan bidrar till en sund stadsutveckling.