Hållbarhet är viktigt för oss!

Hos oss på TL Bygg genomsyrar hållbarhet det dagliga arbetet och är en närvarande faktor genom hela processen. Det är inte ett begrepp i periferin utan vi har ett genuint intresse av att arbeta mot en hållbar framtid och ett bättre samhälle för alla att bo och leva i.

Vi ser till att ta det ansvar som krävs, och lite till, för att leverera produkter som har en minimal åverkan på vår miljö. I samverkan med våra beställare försöker vi finna lösningar som gör produkten mer lättskött, har en låg energiförbrukning och är mer kostnadseffektiv.

Att bygga långsiktigt

I begreppet ”bygga långsiktigt” ingår, för oss, mer än byggprocesser, arbetsmiljö och kvalitet. Inom det ryms också samhällsengagemang där vi sponsrar organisationer och arbetar med sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det innebär också social hållbarhet med stort fokus på vår omgivning, inte endast vår egen arbetsplats. Vi arbetar aktivt för ett inkluderande klimat med synen att den inte bara gynnar våra egna affärer utan bidrar till en sund stadsutveckling.

Dekorativ bild

Hållbara medarbetare

På TL Bygg är vi väldigt måna om varandra och det är vi tillsammans som skapar det vi gör, ingen annan. Därför är det viktigt att vi alla håller i längden.

Dekorativ bild

Vårt KMA-arbete

KMA är en central del av vår verksamhet och för vår affär där inget tas för givet eller lämnas åt slumpen.

Dekorativ bild

Färdplan 2045 - ett fossilfritt Sverige

Vi är med i Färdplan 2045 som innebär att vi på TL Bygg till dess ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser.

Dekorativ bild

Affärsetik och inköp

TL Byggs affärsetik beskriver bolagets grundläggande värderingar och normer och ska fungera som vägledning i våra relationer till varandra och våra partners.

Dekorativ bild

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda.