Affärsidé & Strategi

TL Byggs strategi är nyproduktion och ombyggnad av kontor, bostäder och samhällsfastigheter där vi arbetar för att komma in så tidigt som möjligt i projekten för att nyttja all vår kompetens och skapa en lönsam och hållbar produkt.

Vi arbetar långsiktigt och väljer beställare före projekt för att vara sanna mot våra värderingar och bidra till en bättre stad. För oss går lönsamhet före omsättning.

Affärsidé

Vi bygger kontor, bostäder och samhällsfastigheter. Våra kunder är privata och offentliga fastighetsbolag som väljer oss för den gedigna byggkunskap som vi kan tillföra under hela byggprocessen.

Med kompetens för hela byggprocessen

Med egna yrkesarbetare har vi kompetens för hela ledet och kan genomföra projekt med effektivitet, kontroll och flexibilitet som ger en kostnadseffektiv produktion. Vi kan vara med redan i början av processen för att finna ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar och vi kan inneha både en rådgivande och producerande roll i alla typer av projekt.

Dekorativ bild

Egna yrkesarbetare ger ett innovativt företagsklimat

Vår egna yrkesarbetare innebär förutom effektivitet och flexibilitet ett tillskott av produktionskunskap som sprids till alla delar av organisationen och därmed bidrar till ett innovativt företagsklimat. Dessutom ökar stoltheten för processen och produkten vilket i sin tur ger en än högre kvalitet.

Långsiktiga relationer

Lojaliteten mot våra kunder är en viktig hörnsten för oss. Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att vi snarare väljer kund före projekt. Våra kundrelationer är också goda och långa. Vi är raka och tydliga, engagerade och lyhörda mot våra beställare i varje uppdrag.

Kommunikationen en hörnsten

En öppen och bra dialog med kunderna är viktigt. Genom att vara tydliga skapar vi delaktighet och rätt förväntningar och vi arbetar för att avtalen ska bli så bra som möjligt för alla parter. Vi strävar alltid efter att se sambandet mellan beställaren och dennes kund och anpassar ramarna för att nå slutresultatet. Vi tillämpar stor flexibilitet även vad gäller entreprenadform, beroende på vad kunderna vill utforma och påverka i detalj.

Dekorativ bild