Vår organisation

Med ett långsiktigt förhållningssätt och ett konkurrenskraftigt erbjudande inom nyproduktion och ombyggnad av bostäder och lokaler har vi utvecklats till en ledande aktör på marknaden.

Vi har en effektiv organisation med korta beslutsled som ger ett nära samarbete mellan våra affärsområden vad gäller planering, kalkylering och genomförande. Det ger grunden för vårt kostnadseffektiva arbetssätt där vi utnyttjar all den kompetens som florerar i företaget och därmed kan säkra kvalitet i varje projekt vi tar oss an. Vi är idag cirka 100 anställda.

Vår operativa del av verksamheten är indelad i affärsområdena Ombyggnad Stockholm, Nyproduktion Stockholm samt Ombyggnad och Nyproduktion Uppsala. Alla våra affärsområden styrs i grunden av vår erfarna ledning med Affärschef och Projektchef för respektive område. Affärschefen stöttas i sin tur av funktioner som Affärsstöd, Kalkyl, Inköp, KMA och Eftermarknad.

Företagsgemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna i företaget är HR, Kommunikation och Ekonomi. Vår IT-service får vi genom vårt moderbolag Atrium Ljungberg.

Vår ledning består av VD, Ekonomichef, HR-chef, Chef Affärsstöd samt våra Affärschefer.

Styrelsen består förutom VD av personer i ledande positioner i branschen samt en medarbetarrepresentant.

Våra kontor

Vi är verksamma i Stockholm och Uppsala med omnejd. Vårt huvudkontor är placerat i Sickla medan vårt Uppsala-kontor finns i nära anslutning till Gränbystaden. I Stockholm har vi även ett kontor i Hagastaden.