Vår leverantörssida

Här hittar du som leverantör allt du behöver i ditt samarbete med oss på TL Bygg.

Dekorativ bild

Affärsetik och inköp

TL Byggs affärsetik beskriver bolagets grundläggande värderingar och normer och ska fungera som vägledning i våra relationer till varandra och våra partners.

Dekorativ bild

Arbetsmiljö & Arbetsvillkor

Vi arbetar säkert eller inte alls. Här finns våra krav och förväntningar, på oss själva och alla andra.

Dekorativ bild

Dokument

Här finns viktiga dokument såsom policys och riktlinjer för nedladdning.

Dekorativ bild

Fakturering

All information du behöver för att fakturera. Tillsammans sparar vi papper och med det på miljön.

Dekorativ bild

Färdplan 2045 - ett fossilfritt Sverige

Vi är med i Färdplan 2045 som innebär att vi på TL Bygg till dess ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser.

Dekorativ bild

Vårt KMA-arbete

KMA är en central del av vår verksamhet och för vår affär där inget tas för givet eller lämnas åt slumpen.

Dekorativ bild

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda.