Välkommen till ett lyckat bygge!

Någonstans efter arkitektoniska visioner, beställarkrav och pressade tidsplaner blir allt plötsligt väldigt konkret. Det ska byggas ett hus. Ofta i en omgivning, som helst ska leva vidare ungefär som om att inget hade hänt. Själva processen ska flyta följsamt och effektivt utan att något oväntat
kastar grus i maskineriet. Sa vi att bygga är komplext?

Vi på TL Bygg har varit med länge. Vi vet vad som krävs. Inte bara av oss själva som hantverkare utan också var de olika fallgroparna i byggprocessen gömmer sig fram tills att nyckeln sitter i låset.
Och nästan alltid handlar det om att lyssna, förstå och göra sig förstådd.

Välkommen till TL Bygg. Här börjar ett lyckat bygge.

Dekorativ bild

En visionsanpassad byggentreprenör

Vår organisation är utformad för att stödja vår affärsmodell och vår vision - alla vill bo och arbeta i hus som vi har byggt.

Verksamheten är indelad i två huvudgrenar: Nyproduktion och Ombyggnad, där vi är verksamma i Stockholm och Uppsala med omnejd. Nyproduktion bygger bostäder, kontor och samhällsfastigheter medan Ombyggnad tar hand om större kontors- och hyresgästanpassningar åt såväl privata som offentliga aktörer.

Våra stödfunktioner är indelade i HR, Kommunikation & Marknad, Ekonomi, Kalkyl, Inköp, KMA, Installationssamordning, Eftermarknad samt TL Hyrcenter.

Vårt huvudkontor hittar du i Sickla och vi har även kontor i Uppsala och Hagastaden i Stockholm.

Dekorativ bild

Affärsidé & Strategi

Vi bygger kontor, bostäder och samhällsfastigheter där vi arbetar för att komma in så tidigt som möjligt i projekten för att nyttja all vår kompetens och skapa en lönsam och hållbar produkt.

Dekorativ bild

Våra byggtjänster

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom alla områden där vi har resurser på plats för att sköta alla delar av byggprocessen, från idé till nyckeln i låset.

Våra värderingar

Med pålitlighet, långsiktighet och hjärta tar vi oss framåt tillsammans. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet mellan såväl kunder och partners som mellan oss inom bolaget. Genom vår affärsidé, vision, och värderingar liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människorna bakom affärerna en viktig del av vår verksamhet.

 

Pålitlighet


Vi tar ansvar, presterar jämn och hög kvalitet, lovar det vi kan hålla och håller det vi lovat. Ett handslag, det gäller!

Långsiktighet


Vi värdesätter återkommande beställare och långvariga, nära, samarbeten högt och vi värdesätter våra anställda med satsningar på arbetsmiljö och utbildningar.

Hjärta


I våra projekt strävar vi efter och drivs av att överträffa både oss
själva och kundens förväntningar. Vi brinner för våra uppgifter och har alltid inställningen att ingenting är omöjligt. Vi tar hand om andra och varandra.


Framåt tillsammans

 


Vi är lyhörda mot beställare, leverantörer och medarbetare i varje uppdrag där en öppen och bra dialog samt en hög grad av samverkan är viktigt.

 

Spännande projekt

Vi har en bred projektportfolio innhållande spännande och många gånger unika projekt inom såväl nyproduktion som ombyggnad. En av våra främsta styrkor är vår förmåga att genom god kommunikation skapa starka lag som strävar mot samma mål - ett lyckat bygge som alla är stolta över.

Dekorativ bild
Dekorativ bild

Så började allt

Redan 1946 startade Tage Ljungberg (TL) en bygg- och fastighetsrörelse i Stockholm som hade fokus på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskrigets slut.....

Vår historia >
Dekorativ bild

Urval av projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Nobelberget Kv. 2

Nyproduktion av två hus bestående av 56 bostadsrätter samt garage.

Genomförda
Dekorativ bild

Mörby Centrum

Vi genomför en omfattande upprustning av Mörby Centrum på uppdrag av Skandia Fastigheter.

Genomförda
Dekorativ bild

Panncentralen - ny förskola

I historiska Panncentralen på Nobelberget i Sickla skapas en unik förskola åt Jensen.

Genomförda
Dekorativ bild

Rådhuset - Uppsala

Vi genomförde en upprustning av Rådhuset i Uppsala, en central byggnad i Uppsala sedan 1645.

Genomförda
Dekorativ bild

SISAB

En ombyggnad åt SISAB av Bankgirots gamla lokaler i Slakthusmrådet.

Genomförda
Dekorativ bild

Villa Fornudden, Äldreboende Tyresö

Utvecklande av äldreboende i Fornudden, Tyresö, på uppdrag av Vectura Fastigheter