Dekorativ bild

Det här är TL Bygg

TL Bygg bildades 1983 med rötter i det bygg- och fastighetbolag som Tage Ljungberg startade i mitten av 1940-talet. Där och då grundlades starka värderingar som lever kvar i företaget än idag. Hos oss finns en historisk byggtradition, bred kompetens och stark miljömedvetenhet.

Ett nytänkande byggföretag med fokus på kontor & bostäder

På TL Bygg gör vi om kontor till innovativa platser för nuvarande och framtida storföretag, vi renoverar bostäder som bidrar till en hållbar och kulturrik stad och vi bygger bostadshus där nya generationer växer upp och familjer lever tillsammans. 

Vi arbetar med flesta typer av uppdrag med fokus på bostäder och kontor i total- och utförandeentreprenader. I våra projekt tar vi ett helhetsansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kunderna återfinns främst i Stockholm och Uppsala och är i huvudsak fastighetsbolag, stat och kommuner.

Vi bygger stolthet för kunder, staden och oss själva

Det vi gör, det gör vi med kvalitet, kompetens och ett stort hjärta. Och vi gör det tillsammans. Tillsammans bygger vi stolthet - för våra kunder, staden och för oss som arbetar på TL Bygg.

Och vår mission är ju just det, att vi bygger stolthet. Med det menar vi att våra kärnvärden och arbetsmetodik har en stark och tydlig grund i våra projekt. Våra värderingar långsiktighet, pålitlighet, samverkan och engagemang utgör tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare en garanti för effektivitet och kvalitet. Att ha egna, utbildade yrkesarbetare är en avgörande kvalitetsfaktor. Precis som att vi ser hela företaget som ett team. Vi bygger stolthet och vi gör det tillsammans.

 

Med kompetens för hela byggprocessen

Med egna yrkesarbetare har vi kompetens för hela ledet och kan genomföra projekt med effektivitet, kontroll och flexibilitet som ger en kostnadseffektiv produktion. Vi kan vara med redan i början av processen för att finna ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar och vi kan inneha både en rådgivande och producerande roll i alla typer av projekt.

Egna yrkesarbetare ger ett innovativt företagsklimat

Vår egna yrkesarbetare innebär förutom effektivitet och flexibilitet ett tillskott av produktionskunskap som sprids till alla delar av organisationen och därmed bidrar till ett innovativt företagsklimat. Dessutom ökar stoltheten för processen och produkten vilket i sin tur ger en än högre kvalitet.

Långsiktiga relationer

Lojaliteten mot våra kunder är en viktig hörnsten för oss. Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att vi snarare väljer kund före projekt. Våra kundrelationer är också goda och långa. Vi är raka och tydliga, engagerade och lyhörda mot våra beställare i varje uppdrag.

En öppen och bra dialog med kunderna är viktigt. Genom att vara tydliga skapar vi delaktighet och rätt förväntningar och vi arbetar för att avtalen ska bli så bra som möjligt för alla parter. Vi strävar alltid efter att se sambandet mellan beställaren och dennes kund och anpassar ramarna för att nå slutresultatet. Vi tillämpar stor flexibilitet även vad gäller entreprenadform, beroende på vad kunderna vill utforma och påverka i detalj.

Exempel på projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs HK

Vi bygger Atrium Ljungbergs nya huvudkontor i historiska Luftverkstaden, Sickla, om 1600kvm.

Pågående
Dekorativ bild

Kv. Docenten

Nyproduktion av 122 lägenheter i Rosendal, Uppsala, på uppdrag av SKB.

Pågående
Dekorativ bild

Nobelberget Kv. 1

Nyproduktion av tre hus bestående av 68 lgh, lokaler och garage.