Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi, HR, affärsstöd och våra affärsområden.