Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna Ekonomi, HR, Affärsområden och KMA. Affärsområden är uppdelat på tre områden: Stockholm Ombyggnad, Stockholm Nyproduktion och Uppsala.