Dekorativ bild

Samhällsfastigheter

Med bred kompetens och stort engagemang är vi med från första idé till att nyckeln sitter i låset.

Under de närmaste åren beräknas det behövas över 1000 skolor och lika många äldreboenden i Sverige. Sveriges befolkning ökar stadigt och vi vill vara med och bidra till att upprätthålla välfärden för alla.

Vi erbjuder att vara med från idé till att nyckeln sitter i låset då vi har all nödvändig kompetens inhouse. Våra projekteringsledare skapar de bästa förutsättningarna för vår byggledning som i sin tur koordinerar projekten och alla involverade aktörer. Vi på TL Bygg har dessutom egna skickliga yrkesarbetare vilket säkrar en hög kvalitet, en kostnadseffektiv produkt och en ännu större stolthet för projektet.

 

"TL Bygg har hanterat nybyggnationen av förskolan Isis jättebra. De har drivit på projektet, varit tydliga med synpunkter på handlingar och kommit med bra lösningar på det som dykt upp under resans gång. "

Johan Ericson, C&M Projekt