Hållbara medarbetare

På TL Bygg är vi väldigt måna om varandra och det är vi tillsammans som skapar det vi gör, ingen annan. Därför är det viktigt att vi alla håller i längden.

För att göra det arbetar vi proaktivt med anpassade förmåner för alla medarbetare i form av sjukvårdsförsäkring, fria samtalsstöd, företagshälsovård och hälsoundersökningar. Vi har även en friskvårdsportal, Wellnet, med olika friskvårdsalternativ att välja bland för att främja god hälsa. 

Wellnet

På TL Bygg har vi ett generöst friskvårdsbidrag och är uppkopplade mot Wellnet där bidraget enkelt kan användas. I portalen hittar du allt från gym, yoga och massage till golf, klättring och olika racketsporter. Genom att vara uppkopplade mot Wellnet underlättar vi för alla medarbetare att nyttja sitt friskvårdsbidrag och med det att håll sig friska och välmående.

Metod för utveckling

Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Därför har varje anställd medarbetarsamtal enligt Performance Management-modellen med sin närmaste chef, där man bl.a. talar om individuella mål, hur man mår och lägger upp en långsiktig utvecklingsplan. Samtalen följs upp och utvärderas för att säkerställa att varje anställda har de bästa förutsättningarna för att må bra och vara engagerad på sin arbetsplats.

Great place to work

Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser som både attraherar och behåller. För att få vägledning om vad vi som organisation behöver förbättra och utveckla genomför vi en medarbetarundersökning genom Great Place to Work. Undersökningen identifierar våra styrkor och utvecklingsområden och ger oss de verktyg vi behöver för att skapa en hållbar arbetsplats. För vi vet ju, att hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, presterar och utvecklas.

"Om du är stolt över din arbetsplats, TL Bygg som arbetsgivare, det vi gör tillsammans samt bygger dina kollegor och dig själv. Då är jag säker på att vi blir framgångsrika på alla sätt"

Anders Asp, HR-chefen