Hållbara medarbetare

På TL Bygg är vi väldigt måna om varandra och det är vi tillsammans som skapar det vi gör, ingen annan. Därför är det viktigt att vi alla håller i längden.

För att göra det arbetar vi proaktivt med anpassade förmåner för alla medarbetare i form av sjukvårdsförsäkring, fria samtalsstöd, företagshälsovård och hälsoundersökningar. Vi har även en friskvårdsportal, Wellnet, med olika friskvårdsalternativ att välja bland för att främja god hälsa. Och kanske viktigast arbetar vi för jämlikhet så att alla ska kunna vara sig själva och både veta och känna att alla har samma möjligheter och förutsättningar.

Ett jämlikt företag

På TL har vi en väl förankrad jämställdhetspolicy som är fastställd av bolagets styrelse. Kort sammanfattat ska alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, och gränsöverskridande identitet eller uttryck ges samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för sin kunskap, vilja och/eller förmåga. Vi ska sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden. Och vi gör det aktivt genom att sprida budskapet och implementera det i hela företaget, bland annat genom inspirerande konferenser och utmanande gruppövningar.

För friska medarbetare

På TL Bygg har vi ett generöst friskvårdsbidrag och är uppkopplade mot Wellnet där bidraget enkelt kan användas. I portalen hittar du allt från gym, yoga och massage till golf, klättring och olika racketsporter. Genom att vara uppkopplade mot Wellnet underlättar vi för alla medarbetare att nyttja sitt friskvårdsbidrag och med det att hålla sig friska och välmående.

Metod för utveckling

Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Därför har varje anställd medarbetarsamtal enligt Performance Management-modellen med sin närmaste chef, där man bl.a. talar om individuella mål, hur man mår och lägger upp en långsiktig utvecklingsplan. Samtalen följs upp och utvärderas för att säkerställa att alla anställda har de bästa förutsättningarna för att må bra och vara engagerad på sin arbetsplats.

Arbetsplatsträffar

På TL Bygg har vi återkommande arbetsplatsträffar för att lyfta frågor som kommer under projektets gång. Tillsammans med vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet skapar det en god arbetsmiljö med engagerade och hållbara medarbetare och en säker arbetsplats att vistas på.

Medarbetarundersökningar

Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser som både attraherar och behåller. För att få vägledning om vad vi som organisation behöver förbättra och utveckla genomför vi medarbetarundersökningar genom YesBox. Undersökningarna identifierar våra styrkor och utvecklingsområden och ger oss de verktyg vi behöver för att skapa en hållbar arbetsplats. För vi vet ju, att hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, presterar och utvecklas.

 

"Om du är stolt över din arbetsplats, TL Bygg som arbetsgivare, det vi gör tillsammans samt bygger dina kollegor och dig själv. Då är jag säker på att vi blir framgångsrika på alla sätt"

Anders Asp, HR-chefen