För leverantörer

Tillsammans med våra leverantörer agerar vi utefter våra värderingar, policys och riktlinjer. Våra projekt ska genomsyras av ett tydligt arbetssätt som säkerställer att etik och hållbarhet efterlevs i leverantörsledet. Nedan hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till TL Bygg.

Arbetsmiljö och Säkerhet

Arbetsmiljöpolicy (PDF)

Alkohol- och Drogpolicy (PDF)

Ordnings- och skyddsregler (Word)

Riksbedömning (Word)

Säkerhetsutbildning via BI


Affärskultur

Policy Etik och Moral (PDF)

Policy Jämställdhet och Diskriminering (PDF)

Sveriges Byggindustriers Uppförandekod (PDF)

Infoblad Uppförandekod (PDF)

Självskattningsenkät för UE/leverantörer (Word)

Våra värderingar (länk)

Etikutbildning via BI


Miljö och Klimat

Policy Miljö (PDF)

 


Övrigt

Kvalitetspolicy (PDF)

Policy Personuppgiftsbehandling (PDF)