Dekorativ bild

För leverantörer

Tillsammans med våra leverantörer agerar vi utefter våra värderingar, policys och riktlinjer. Våra projekt ska genomsyras av ett tydligt arbetssätt som säkerställer att etik och hållbarhet efterlevs i leverantörsledet. Nedan hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till TL Bygg.

Arbetsmiljö och Säkerhet

Arbetsmiljöpolicy (PDF)

Alkohol- och Drogpolicy (PDF)

Ordnings- och skyddsregler (Word)

Riksbedömning (Word)

Säkerhetsutbildning via BI


Affärskultur

Policy Etik och Moral (PDF)

Policy Jämställdhet och Diskriminering (PDF)

Sveriges Byggindustriers Uppförandekod (PDF)

Infoblad Uppförandekod (PDF)

Självskattningsenkät för UE/leverantörer (Word)

Våra värderingar (länk)

Etikutbildning via BI


Miljö och Klimat

Policy Miljö (PDF)

 


Övrigt

Kvalitetspolicy (PDF)

Policy Personuppgiftsbehandling (PDF)