Dekorativ bild

Värdegrund

När Tage Ljungberg en gång startade grunden av det som idag är TL Bygg talade man inte om värdegrund. Istället var det hans sätt att verka och vara som definierade och förklarade företagets själ. Idag har vi satt ord på hur vi levererar våra värden till varandra inom bolaget och till våra kunder och samarbetspartners. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är fast förankrade i organisationen sedan en lång tid tillbaka.

Långsiktighet

Vår verksamhet och vårt arbetssätt bygger på långsiktighet. Det gäller våra relationer med kunder och partners men också i vårt sätt att bygga då hållbarhet är en viktig hörnsten för oss. Vi värdesätter återkommande beställare och långvariga, nära, samarbeten väldigt högt och vi värdesätter våra anställda med satsningar på arbetsmiljö och utbildning.

Varför långsiktighet?

En satsning på långsiktighet ger både affär och stolthet. Återkommande kunder är nöjda kunder, hållbara medarbetare mår betydligt bättre och att få bygga med framtiden i fokus, det gör en stolt.

Pålitlighet

Vi tar ansvar, presterar jämn och hög kvalitet, lovar det vi kan hålla och håller det vi har lovat. TL Bygg ska du kunna lita på i alla sammanhang och ett handslag från oss, det ska du känna dig trygg med. Du ska också känna dig trygg med att vi alltid visar god etik i våra relationer och affärer samt håller vår kunskap på topp för att kunna leverera kvalitet utöver det vanliga.

Varför pålitlighet?

Pålitlighet är, enligt forskning och inte så förvånande, en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt, välmående och lönsamt företag. Dessutom är det i detta sammanhang synonymt med stolthet, både för de vi är och det vi levererar.

Samverkan

Vi strävar efter att vara lyhörda mot beställare, leverantörer och medarbetare i varje uppdrag. En öppen och bra dialog samt en hög grad av samverkan är viktigt. Genom delaktighet och flexibilitet skapar vi mervärde för alla aktörer och optimerar resultat.

Varför samverkan?

Genom samverkan lär vi av varandra, skapar en bättre produkt och kompetenshöjer hela organisationen. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och har väldigt mycket roligare.

Engagemang

I våra projekt strävar vi efter och drivs av att överträffa både oss själva och kundens förväntningar. Vi brinner för våra uppgifter och har alltid inställningen att ingenting är omöjligt. Detta positiva synsätt sprider vi till både kunder och medarbetare.

Varför engagemang?

Äkta engagemang ger gladare medarbetare som mår bättre, både på och utanför jobbet. Det ger också ett mer lönsamt företag som kan växa fortare, har genomgående högre kvalitet, nöjdare kunder och säkrare arbetsplatser. Everybody wins med engagemang, med andra ord!