Genomförda
Dekorativ bild
Projektår
aug 2017 - aug 2018
Uppdragsgivare
St Erik Markutveckling
Omfattning
4500 m2
Stockholm

SISAB

Projektet:

En ombyggnad åt Stockholm Stad/St Eriks Markutveckling där vi genomförde en hyresgästanpassning åt SISAB av Bankgirots gamla lokaler. Vi vann projektet på LOU i konkurrens med 8 andra. Vi skötte allt från rivning till återuppbyggnad, nya installationer, ny planlösning, kök, WC m.m.

Utmaningen:

Kvarsittande hyresgäster i fastigheten så stor hänsyn till såväl hyresgäster som beställare och andra byggentreprenörer som utför andra projekt i området.

Lösningen:

Vi är vana vid att ta stor hänsyn till kvarsittande hyresgäster, anpassa tiderna för bullrande arbeten, informera och ha möten så alla är väl förberedda och medvetna om vad som händer på vårt bygge. Vi ser också till att ha möjlig direktkontakt till vår platsledning utifall att de skulle ha några frågor eller för att vi snabbt kan ställa om.

Liknande Projekt