Vår Historia

TL Bygg AB skapades i nuvarande form 1983 men historien om oss börjar långt tidigare, i Stockholm på 40-talet.

Redan 1946 startade Tage Ljungberg (TL) en bygg- och fastighetsrörelse i Stockholm som hade fokus på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskrigets slut. 

Verksamhetens omfattning var relativt liten och Tage hade ofta en personlig kontakt med sina hyresgäster. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter skulle vara nöjda med affären var otroligt viktigt för Tage och något som lever kvar i alla bolag än idag, däribland hos oss på TL Bygg.

1950- och 60-talet

Under dessa år växte verksamheten och kom att omfatta även fastighetsägande och förädling av befinfliga fastigheter så som renoveringar och anpassningar. Exempel på senare renoveringar var Grand Hotel i Stockholm och Stockholmsmässan i Älvsjö.

1980-talet

1983 bildas TL Bygg i sin nuvarande form. Under årtiondet skapades, ur verksamheten, även Ljungberggruppen med fokus på kommersiella lokaler och Tagehus där övrigt innehav placerades.

2000-talet

Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter slås samman och bildar Atrium Ljungberg, vårt moderbolag.

Framtiden

Framtiden är ljus. Vi på TL Bygg kommer fortsätta vår bostadsproduktion i Uppsala och inleder satsningar på Nobelberget, Gillevägen och i Kyrkviken i Nacka. Vår avdelning för ombyggnad expanderar och vi ser fram emot många spännande kontorsanpassningar och renoveringar även framöver.

Dekorativ bild

När vi byggde om Nalen

1998 var vi med och byggde om Nalen i Stockholm, en av pärlorna i TL Byggs historia som byggentreprenör inom ombyggnad. Ladda ner artikeln från Byggindustrin om projektet.

Ladda ner >
Dekorativ bild