Genomförda
Projektår
nov 2019 - dec 2020
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
1189 m2
Nacka

Panncentralen - ny förskola

Projektet:

Förskolan blir en del av den stadsdel som byggs upp på berget med över 500 bostäder, kreativa kontor i Formalinfabriken, mötesplatser och ett parkområde.

Förskolan byggs i sex avdelningar med en ny påbyggnad och en gård för lek i direkt anslutning till den. Gårdens utformning tar tillvara på områdets naturliga höjdskillnader och huset påbyggnad blir färgglad med organiska former och rundade hörn. Mycket av byggnadens unika karaktär med dess tegel och vackra skorsten kommer behållas.

Utmaningarna:

En stor sådan är att lyckas bevara den gamla karaktären med det nya mer moderna. Grundläggningen sker på ett väldigt dåligt berg vilket skapar utmaningar med att lyckas bevara de gamla delarna utan att det förstörs under rivnings- och saneringsarbetena.

Lösningen:

Det är viktigt med god samverkan mellan oss som entreprenör och vår beställare Atrium Ljungberg. Har vi det ger det oss förutsättningar att vara flexibla med lösningar när problem eventuellt dyker upp.

En annan framgångsfaktor i detta projekt, och alla våra andra, är att vi har egna och väldigt kompetenta yrkesarbetare som brinner för sin sak. De löser oförutsedda utmaningar i projekten.

 

*Rendering: Walk The Room

 

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Villa Fornudden, Äldreboende Tyresö

Utvecklande av äldreboende i Fornudden, Tyresö, på uppdrag av Vectura Fastigheter

Genomförda
Dekorativ bild

Jägarbacken 5, Myrorna

Ombyggnad av Myrornas lokal i Värtan om 2 300 kvm.