Pågående
Dekorativ bild
Projektår
feb 2019 - mar 2022
Uppdragsgivare
Skandia Fastigheter
Omfattning
38000 m2
Danderyd

Mörby Centrum

Projektet

Vi genomför en ombyggnation av omkring 38 000 kvadratmeter BTA kontor och handel i Mörby Centrum (kommande Danderyds Centrum). Projektet omfattar två befintliga byggnader varav ett ett är byggt på 60-talet och det andra på 70-talet.

Utmaning

Under projektets gång ska centrum ha ordinarie öppettider så alla ombyggnadsarbeten utförs under pågående verksamhet för såväl handel som kontor.

Lösningen

Kompetent personal och en organisation som har stor vana att jobba i projekt med pågående verksamhet. Vi har ett gott samarbete med beställaren Skandia Fastigheter och är tydliga i vår kommunikation med berörda verksamheter och parter.

Miljö

Projektet har miljöcertifieringssystem BREEAM VERY GOOD.

 

*Visionsbild: Wester + Elsner Arkitekter /TMRW

Liknande Projekt