Genomförda
Projektår
jun 2017 - mar 2018
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
4500 m2
Stockholm

Tikkurila

Projektet:

Kontorsanpassning på ca 4500m2 uppdelat på två plan. Projektet innebar bl.a. nya ytskikt på golv och vägg, anpassning av befintliga installationer till ny rumsindelning, nya pentryn och kaffestationer samt håltagning för och montage av en ny interntrappa.

Utmaningen:

Utmaningen låg främst i kvarsittande hyresgäster i angränsande lokaler.

Lösningen:

Genom god och tydlig kommunikation med hyresgästerna samt genom styra störande arbeten till lämpliga tider.

Liknande Projekt