Genomförda
Dekorativ bild
Projektår
okt 2016 - aug 2017
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Stockholm

Skotten - H&M och Amazon

Projektet:

I kvarteret Skotten i centrala Stockholm genomförde vi en kontorsanpassning i en byggnad från början av 1900-talet till två olika hyresgäster i tre plan, där ett plan byggdes ut. En av hyresgästerna är Amazon som nu öppnat sitt första Sverigekontor i byggnaden.

Projektet kom att involvera 15 av våra egna yrkesarbetare och ett antal externa. Det första planet var färdigställt i februari 2017, resterande våningsplan var klara sista augusti 2017.

Liknande Projekt