Genomförda
Projektår
sep 2017 - dec 2018
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
6823 m2
Stockholm

H&M Liljeholmen

Projektet

Projektet var en hyresgästanpassning på 6823 kvm stort vid Liljeholmsstranden i Stockholm. Vi var med redan i uthyrningsprocessen i ett nära samarbete med Atrium Ljungberg och tog fram underlag till handlingar, kalkyler m.m. och efter tecknat kontrakt har vi drivit projektering och nu produktionen - från rivning av befintliga lokaler i fem våningar till återuppbyggnad, nya rumsbildningar i det helt och hållet aktivitetsbaserade kontoret, nya ytskikt m.m. Klart för inflyttning i två etapper, 1 nov och 1 dec.

Utmaningen:

Största utmaningen låg främst i tiden med såväl kort projekteringstid på ca två månader som byggtid. Från start av rivning till inflyttat på alla våningar på 11 månader.

Dessutom fanns kvarsittande hyresgäster i fastigheten, på planen både under och emellan de våningar som byggdes om, vilket gjorde det oerhört viktigt med hänsyn avseende renhållning, höga bullerkrav och öppen och ärlig kommunikation för att minska störning och påverkan på deras verksamheter. Det är alltid mycket viktigt för oss att även hyresgästerna runtomkring är nöjda med projektet och vårt arbete.

Lösningen:

Noggrant val av underentreprenörer och egen organisation. Bra planering och god erfarenhetsåterföring, främst från våra tidigare projekt i samma område. Vi delade också, i god tid, information i olika kanaler till de kvarsittande hyresgästerna så att de fick besked om vad vi gjorde, när vi gjorde det och hur länge det skulle pågå. Det skedde exempelvis vid avstängningar och bullerstörningar. Vi såg även till att  hyresgästerna snabbt kunde nå vår arbetsledare på plats så att vi kunde stoppa arbetet utifall att något oförutsett skedde.

Hållbarhet:

Vi valde material med hänsyn till miljön. H&M har högt ställda krav på sin egen verksamhet och det tog vi självklart med oss i ombyggnation av deras lokaler.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Bankgirot Liljeholmen

Totalrenovering och kontorsanpassning av 7500 kvm fördelat på fyra plan.

Genomförda
Boule!

Boulebar Tryckeriet

Vi omvandlade en före detta industrilokal om 1300 kvm till boulebanor, barer och restaurang åt Boulebar.