För samarbetspartners - så fakturerar du

Vi på TL Bygg vill ha en så miljövänlig och säker fakturahantering som möjligt och därför behöver vi få elektroniska fakturor från er. En sådan hantering ökar inte bara effektiviteten hos oss utan även tryggheten för er, det blir en win win-situation. Vår målsättning är 0 % pappersfakturor. Vi hoppas ni vill hjälpa oss nå det målet.
 

Så här gör du för att snabbt och enkelt komma igång:

 1. Har du redan en e-fakturaleverantör?
  Lägg till oss via någon av nedan id-nummer:
  GLN-nummer: 7365562254449
  Organisationsnummer: 556225-4440
  PEPPOL-id 0088:7365562254449


  Vår e-fakturaleverantör är Kofax/Fakturaportalen.se.


 2. Har du inte en e-fakturaleverantör, men har fått en inbjudan från oss?
  Klicka på länken och fyll i inbjudningskoden. Om du inte fått en inbjudan kan du via länken skapa ett konto hos Fakuraportalen.se.

  https://web.fakturaportalen.se/acceptsendinvitations

  *Behöver du hjälp - kontakta Fakturaportalen.se så hjälper de er, +46 8 446 34 00 eller support@fakturaportalen.se.
 
Kom ihåg att märka fakturan

Alla fakturor till oss måste vara märkta med ett 8-siffrigt projektdelsnummer i ett referensfält. Har du inte fått det behöver du kontakta den person på TL Bygg som gjort beställningen för att få ett.

 

Följande information ska framgå av faktura:

 • TL Byggs fakturaadress samt leveransadress
 • Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
 • För- och efternamn på TL Byggs referensperson samt allmänna krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen (se nedan).


Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura bland annat innehålla uppgift om:

 • TL Byggs fakturaadress
 • Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
 • För-och efternamn på TL Byggs referensperson samt för och efternamn på leverantörens referensperson
 • För och efternamn samt fullständigt personnummer på underentreprenörer som utför tjänster per timme
 • Fakturadatum
 • Affärshändelse, när den inträffat
 • Unikt fakturanummer för varje faktura
 • Säljarens registreringsnummer
 • Den eller de momssatser som gäller
 • Den moms som ska betalas


Fakturor som avser en byggtjänst ska upprättas enligt omvänd skattskyldighet

Fakturan ska vara utan moms • VAT-nr ska anges, för TL Bygg AB – VAT nr SE 556225-444001 • På fakturan anges också ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.
Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. För en mer noggrann definition av begreppet ”byggtjänst” se Skatteverkets lista över ”byggtjänster” och övrig information i ärendet.