Stambyten i Uppsala

TL Byggs resa med stambyten började i Stockholm redan på slutet av 80-talet och vi har efter 30 år stor erfarenhet av att utföra stambyten, oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter och med kvarboende eller inte.

Idag har vi även etablerat oss i Uppsala där vi har en erfaren arbetsgrupp och tydlig organisation för att kunna genomföra effektiva stambyten av absolut högsta kvalitet.

Nyckeln till vår framgång och lyckade stambyten är, utöver erfarenheten, att vi tar ansvar och håller våra löften. För oss är tiden det primära och med stort engagemang och kompetens håller vi tiderna från start till mål. Det gör vi bland annat genom att ha tydliga mål och roller samt en effektiv och bra kommunikation. 

Yrkesarbetare förbättrar kvaliteten

Våra egna professionella yrkesarbetare är hjärtat verksamheten och en avgörande kvalitetsfaktor för alla våra projekt. Förutom hög kvalitet bidrar de även till en bra dialog och ett gott samarbete med boende, entreprenörer och beställare vilket är väldigt uppskattat. De gör också att vi lättare kan hålla alla uppsatta mål och tider då vi inte blir lika beroende av underentreprenörer som många andra i branschen.

Vi har alltid de kvarboende i fokus

För oss är det en självklarhet att kvarboende ska känna sig trygga med oss och de arbeten som vi ska utföra i deras hem. Vi har genomarbetade verktyg för att informera kvarboende och hålla dem uppdaterade under stambytet. Det är även viktigt att för oss att hålla rent och snyggt i huset och det framförallt hos boende.

 

Exempel på stambyten

Genomförda
Dekorativ bild

Staben 2

Vi genomförde en omfattande renovering av bostadshus på Gärdet i Stockholm på uppdrag av Stockholmia.

Genomförda
Stambyte Södermalm

Kv. Fatbursholmen

Stambyte av 55 lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. På uppdrag av AKIFA Förvaltning AB.