Uppsala - Ombyggnad

I Uppsala har vi resurserna för alla typer av ombyggnad av bostäder och kontor. Våra kunder är bland annat kommunala fastighetsbolag, förvaltningsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Ombyggnad bostäder

TL Bygg har arbetat med ombyggnad av bostäder i Stockholm sedan slutet av 80-talet och har nu etablerat sig även i Uppsala. Med ombyggnad av bostäder menar vi alla typer av uppdrag i bostadsfastigheter som exempelvis stambyten, totalrenoveringar, lokaler, vindar och nya lägenheter i befintliga fastigheter med mera. Våra kunder är och har varit bland annat kommunala fastighetsbolag, förvaltningsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

Ombyggnad kontor

Inom ombyggnad arbetar vi med många olika typer av uppdrag där vi ofta tar ett helhetsansvar och samordnar projekt med uppdragsgivaren. Våra största arbetsområden är och till- och ombyggnad samt kontors- och lokalanpassningar där vi inte har några begränsningar beträffande typ av objekt eller storlek på projektet.

 

Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Rådhuset - Uppsala

Vi genomförde en upprustning av Rådhuset i Uppsala, en central byggnad i Uppsala sedan 1645.

Genomförda
Dekorativ bild

Formalinfabriken

Vi gör om en gammal limfabrik till en mötesplats för medskapande och trivsel.

Genomförda
Dekorativ bild

H&M Liljeholmen

På uppdrag av Atrium Ljungberg gjordes en hyresgästanpassning på cirka 7 000 kvm åt H&M i Liljeholmen.