Genomförda
Stambyte Södermalm
Projektår
jan 2018 - nov 2018
Uppdragsgivare
AKIFA Förvaltning AB
Stockholm

Kv. Fatbursholmen

Projektet:

Entreprenaden avsåg stambyte av fastigheten vilket omfattade badrum, wc och kök/pentry i 55 st. lägenheter samt allmänna utrymmen och lokaler i gatuplan. Arbetet innefattade bland annat nya el- och vvs-installationer, nya ytskikt i badrum och nya säkerhetsdörrar i lägenheterna. Arbetet utfördes i tio etapper med kvarboende och tillvalshantering.

Huset är beläget på Södermalm i Stockholm och beställare var AKIFA Förvaltning AB.

Utmaningen:

Att göra en behaglig resa för alla kvarboende och lokalhyresgäster trots buller och damm. Vi stötte även på lite märkliga lägen på befintliga installationer vilket påverkarde utförandet.

Lösningen:

Platsledningen gillar att jobba i projekt med kvarboende och har stor erfarenhet att driva denna typ av projekt. Tillsammans med beställaren hade vi god framförhållning med information till hyresgästerna och var är tillgängliga för frågor. 
Installationerna och dess placering löste vi med löpande projektering tillsammans med våra underentreprenörer och beställaren. Vi har korta beslutsvägar och kan på så sätt hålla tiderna och god kvalitet.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Staben 2

Vi genomförde en omfattande renovering av bostadshus på Gärdet i Stockholm på uppdrag av Stockholmia.