Totalentreprenad i Stockholm och Uppsala

Historiskt har TL Bygg arbetat i totalentreprenader sedan 80-talet då bolaget grundades i sin nuvarande form men vi har vårt ursprung redan i 40-talet.

Exempel på totalentreprenader vi tar oss an är avancerade ombyggnadsprojekt och nyproduktion av bostäder, kontor och lokaler.

Vi tar ett helhetsansvar vilket innebär att vi driver både projektering och utförande. En viktig del i totalentreprenader är en tidig samverkan mellan projektering, kalkyl och inköp inför utförandet. När vi är med i ett tidigt skede kan vi framgångsrikt styra och påverka utförandet mot en funktionell. kostnadseffektiv och kvalitativ slutprodukt som gynnar våra kunder, brukare och förvaltare.

Egen kompetens för hela ledet

Vår främsta styrka är våra medarbetare och samarbetspartners. På TL Bygg har vi kompetens i form av projekteringsledare, installationssamordnare, BAS-P, inköpare, kalkylingenjörer samt engagerade och sammansvetsade produktionsteam. I stora projekt samarbetar vi med ledande projektörer med specialistkompetens inom respektive yrkesområde. I mindre projekt har vi hand om helheten med hjälp av våra drivna medarbetare inom bolaget. Oavsett storlek och utformning på projekten är det alltid medarbetarna hos oss som samordnar projekteringen och ansvarar för projektet.

Kostnadseffektivt arbetssätt

Under våra totalentreprenader arbetar vi för att minska kostnaderna genom effektiva lösningar och löpande kalkylering. I uppstarten av projekt är det viktigt att vi säkerställer att erforderlig tid finns i både projekterings- och produktionsskedet då det är då vi har som störst möjlighet att minimera riskerna. 

I projekteringsfasen gör vi en alltid en riskbedömning där vi gärna ser att beställare, brukare, förvaltning och projektörer deltar för att identifiera och hantera riskerna tillsammans. I tidiga skeden kan vi analysera arbetssätt, metoder och materialval och därmed anpassa och styra produktionen med goda resultat.

Exempel på Totalentreprenader

Genomförda
Dekorativ bild

Nobelberget Kv. 1

Nyproduktion av tre hus bestående av 68 lgh, lokaler och garage.

Genomförda
Dekorativ bild

Formalinfabriken

Vi gör om en gammal limfabrik till en mötesplats för medskapande och trivsel.

Genomförda
Dekorativ bild

SISAB

En ombyggnad åt SISAB av Bankgirots gamla lokaler i Slakthusmrådet.