Totalentreprenad i Stockholm och Uppsala

Historiskt har TL Bygg arbetat i totalentreprenader sedan 80-talet då bolaget grundades i sin nuvarande form men vi har vårt ursprung redan i 40-talet.

Exempel på totalentreprenader är avancerade ombyggnadsprojekt och nyproduktion av bostäder, kontor och lokaler.

Vi tar ett helhetsansvar vilket innebär att vi driver både projektering och utförandet. En viktig del i totalentreprenader är en tidig samverkan mellan projektering, kalkyl och inköp inför utförandet. När vi är med i ett tidigt skede kan vi framgångsrikt styra och påverka utförandet mot en funktionell. kostnadseffektiv och kvalitativ slutprodukt som gynnar våra kunder, brukare och förvaltare.

Egen kompetens för hela ledet

Vår styrka är framförallt våra medarbetare och samarbetspartners. På TL Bygg har vi kompetens i form av projekteringsledare, installationssamordnare, BAS-P, inköpare, kalkylingenjörer samt engagerade och sammansvetsade produktionsteam. I stora projekt samarbetar vi med ledande projektörer med specialistkompetens inom respektive yrkesområde. I mindre projekt har vi hand om helheten med hjälp av våra medarbetare inom bolaget. Oavsett storlek och utformning på projekten är att alltid medarbetarna hos oss som samordnar projekteringen och ansvarar för projektet.

Kostnadseffektivt arbetssätt

Under våra totalentreprenader arbetar vi för att minska kostnaderna genom effektiva lösningar och löpande kalkylering. I uppstarten av projekt är det viktigt att vi säkerställer att erforderlig tid finns i både projekterings- och produktionsskedet, det är då vi har som störst möjlighet att minimera riskerna. 

Under projekteringsfasen gör vi en riskbedömning gärna tillsammans med beställaren, brukare, förvaltning och projektörer för att identifiera och hantera riskerna tillsammans. I tidiga skeden kan vi analysera arbetssätt, metoder och materialval och därmed anpassa och styra produktionen med goda resultat.

Exempel på Totalentreprenader