Så arbetar vi med stambyten

TL Byggs resa med stambyten började redan på slutet av 80-talet och vi har efter 30 år stor erfarenhet av att utföra stambyten, oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter och med kvarboende eller inte.

Nyckeln till vår framgång och lyckade stambyten är att vi tar ansvar och håller löften. För oss är tiden det primära och med stort engagemang och kompetens håller vi tiderna från start till mål. Det gör vi bland annat genom att ha tydliga mål och roller samt en effektiv och bra kommunikation. 

Yrkesarbetare förbättrar kvaliteten

Våra egna professionella yrkesarbetare är hjärtat verksamheten och en avgörande kvalitetsfaktor för alla våra projekt. Förutom hög kvalitet bidrar de även till en bra dialog och ett gott samarbete med boende, entreprenörer och beställare vilket är väldigt uppskattat. De gör också att vi lättare kan hålla alla uppsatta mål och tider då vi inte blir lika beroende av underentreprenörer som många andra i branschen.

Vi har alltid de kvarboende i fokus...

För oss är det en självklarhet att kvarboende ska känna sig trygga med oss och de arbeten som vi ska utföra i deras hem. Vi förstår känslan av osäkerhet att lämna över sitt hem i externa händer och är måna om att respektera hyresgästernas oro.

Vi har genomarbetade verktyg för att informera kvarboende och hålla dem uppdaterade under stambytet. Det gör vi genom utskick, i första hand e-post, så att de vet vad som händer i deras hem och huset de bor i. Det är även viktigt att för oss att hålla det rent och snyggt i huset och framförallt hos boende.

...med tyngd på trygghet och säkerhet

Vi ser trygghet och säkerhet som en väldigt viktig del av vårt arbete med hållbarhet. Det gäller både för personal och boende i området. I våra projekt arbetar vi aktivt med hälsa och säkerhet genom att identifiera och förebygga risker. Varje arbetsplats har anpassade ordnings- och skyddsregler för sin verksamhet och vi genomför regelbundna skyddsronder och arbetsberedningar för att hålla säkerhetsarbetet levande under byggtiden. Tjänstemännen i platsledningen är utbildade i ByggArbetsmiljöSamordning (BAS-P/U) och skyddsombud utses av yrkesarbetarna. Vi rapporterar och följer upp eventuella tillbud i verksamheten.

 

Exempel på flödesschema för stambyte:

 

Exempel på stambyten

Genomförda
Dekorativ bild

Staben 2

Vi genomförde en omfattande renovering av bostadshus på Gärdet i Stockholm på uppdrag av Stockholmia.

Genomförda
Stambyte Södermalm

Kv. Fatbursholmen

Stambyte av 55 lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. På uppdrag av AKIFA Förvaltning AB.