Genomförda
Projektår
mar 2017 - okt 2017
Uppdragsgivare
Frälsningsarmén
Omfattning
2430 m2
Stockholm

Jägarbacken 5, Myrorna

Projektet:

På uppdrag av Frälsningsarmén har vi byggt om Myrornas lokal i Värtan om ca 2 300kvm med en tillbyggnad på 130 kvm taket. Tillbyggnaden är det nya fläktrummet.

Vi har rivit alla installationer och ytskikt förutom terrazzon i trapphuset och hissen i huset. Vi har även öppnat upp flera vägar och förstärkt med smide för att få stora och öppna ytor.

Utöver det har vi tillgänglighetsanpassat entrén utomhus och installerat en ny hiss vid entrén, byggt en ny lastkaj på ca 90 kvm och ett fundament för lyftbord, skapat en ny terrass på ena gaveln för personalen samt gjort om alla grönytor runt fastigheten och rivit den gamla asfalten och bytt ut den.

Utmaningen:

Byggnadstekniskt var största utmaningen att skydda tillbyggnaden av fläktrummet med det inåtlutande taket från fukt.
Vi stötte även på berg och betong vid schaktning för markarbeten och uteplats som medförde nya lösningar.

Lösningen:

På taket byggde vi ett rejält väderskydd som skydd mot fukt. Vi fick även bygga provisoriska sarger för att leda bort vattnet.
Där den nya uteplatsen skulle ta form fick beställaren projektera fram en helt ny lösning och ändra ytskiktet på uteplatsen för att klara av tillgänglighetskraven och utrymningsvägar. I övrigt spräckte vi bort delar av berg i den omfattning som krävdes.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

SISAB

En ombyggnad åt SISAB av Bankgirots gamla lokaler i Slakthusmrådet.

Genomförda
Dekorativ bild

Skotten - H&M och Amazon

Kontorsanpassning i centrala Stockholm till två hyresgäster i tre plan.