Genomförda
Boule!
Boule!
Projektår
okt 2016 - aug 2017
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
1300 m2
Stockholm

Boulebar Tryckeriet

Projektet:

I Liljeholmen gjorde vi en ombyggnation åt Boulebar  av ett tidigare tryckeri till att inrymma 15st boulebanor, två barer och en restaurang. Projektet innefattade även håltagning för och montage av två interntrappor. Stor hänsyn togs för att bevara den gamla industrikänslan i lokalerna.

Utmaningen:

Mycket av de befintliga installationerna fanns inte med på handling eller var inte utförda enligt de handlingar som fanns, vilket bidrog till många lösningar på plats. Projektet ställde höga krav på flexibilitet och snabb problemlösning. Även samordningen var en utmaning då hyresgästen hade många egna entreprenörer involverade.

Lösningen:

Lösningsorienterade entreprenörer och en bra kommunikation med beställaren samt god tidsplanering av platsledningen.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs HK

Vi bygger Atrium Ljungbergs nya huvudkontor i historiska Luftverkstaden, Sickla, om 1600kvm.

Genomförda
Dekorativ bild

Skotten - H&M och Amazon

Kontorsanpassning i centrala Stockholm till två hyresgäster i tre plan.