Pågående
Projektår
jun 2019 - jan 2022
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
6000 m2
Stockholm

PV-palatset

Projektet

Byggnaden uppfördes ursprungligen som verkstadsbyggnad 1930-32, med två våningsplan ovan mark och två källarplan. En påbyggnad av fastigheten utfördes 1937 i två våningsplan och 1957 byggdes huset återigen på med fyra våningsplan varav två med indragna fasader. Och nu är det dags igen, men denna gång ingen påbyggnad utan en upprustning av det befintliga så hen kan stå där många år till.

På grund av sättningar och ålder är byggnaden i behov av upprustning. Grundläggningen ska förstärkas, bjälklag i garaget ska rivas och nya ska byggas. Eventuellt ska vi även borra för bergvärme i garaget.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Mörby Centrum

Vi genomför en omfattande upprustning av Mörby Centrum på uppdrag av Skandia Fastigheter.

Genomförda
Dekorativ bild

M7 Kunskapsgallerian

Ombyggnad av kontorslokaler till extra utrymme för skolverksamhet.

Genomförda
Dekorativ bild

Formalinfabriken

Vi gör om en gammal limfabrik till en mötesplats för medskapande och trivsel.