Pågående
Dekorativ bild
Projektår
okt 2019 - mar 2021
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Uppsala

Gränby Parkhus 1

Projektet:

Uppförande av av 44 hyresrättlägenheter i Gränby Park i Uppsala på uppdrag av Atrium Ljungberg.

Huset uppförs i sex våningar med fem bostadsplan och ett vindsplan med lägenhetsförråd. Entrévåningen kommer bestå av ett par mindre lokaler och fyra lägenheter samt soprum och teknikutrymmen.

Lägenheterna får en gemensam trappuppgång med loftgång på varje enskilt bostadsplan.

Hållbarhet:

Fastigheten blir certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Liknande Projekt