Genomförda
Projektår
nov 2015 - dec 2016
Uppdragsgivare
Atrium Ljungberg
Omfattning
2000 m2
Stockholm

Garaget Härden

Uppdraget:

Totalrenovering av ett befintligt garage i ett grönklassat 9-våningshus. Rivning av betongbjälklag, gjutning nytt bjälklag, förstärkning av armering, byte smide eftersom de gamla balkarna hade rostat sönder, uppsäkring pelare, nytt tätskikt, ny asfaltering, ny målning, nya installationer mm.

Utmaningen & lösningen:

I detta projekt fanns det flera utmaningar: den första att bygga om ett garage och bjälklag i ett 9-våningarshus, tre våningar ner under markplan, utan att påverka konstruktionen uppåt i huset så att resten av fastigheten skulle påverkas.

En annan utmaning var bullerrestriktioner och kvarsittande hyresgäster på alla nio våningar i resten av fastigheten. Avseende bullret fick rivningen ske under vissa speciella tider. Vi fick inte riva på dagtid eftersom Atrium Ljungbergs kontorshyresgäster arbetar då, men inte heller på natten eftersom det ligger ett hotell precis intill. Vi fick alltså utföra buller enligt en strikt planering med tidiga mornar och vissa tider vissa dagar vissa veckor – med god framförhållning och bra kommunikation med alla som skulle kunna påverkas. Vi hade en noggrann – minutiös – tidsplanering, och lika noggrann uppföljning.

Och som alltid ett mycket nära samarbete och bra kommunikation med vår beställare och deras hyresgäster.

Även logistiken var en utmaning då fastigheten ligger i centrala Stockholm. Det löste vi genom tidspassning på leveranser, även här en noggrann planering av flöden och transporter.

För att lyckas med allt ovanstående krävde det också kunniga och engagerade underentreprenörer, att alla som arbetade var medvetna om utmaningarna och ett bra samarbete mellan alla på bygget. 

Hållbarhet:

Att se till att den grönklassade fastigheten från 1934 håller för ytterligare 80 år.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Bankgirot Liljeholmen

Totalrenovering och kontorsanpassning av 7500 kvm fördelat på fyra plan.

Genomförda
Dekorativ bild

Gränby Entré Hus 3

Nyproduktion av 66 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler fördelat på sju plan i Gränbystaden, Uppsala.