Så lyckas du med projekteringen

Projektering är en komplex process som involverar många olika aktörer. Vid projekteringen läggs grunden för tillkommande steg i projektet och utan en ordentlig sådan kan varken budgetplanering göras eller beslut om tidplan tas. En bra projektering är halva jobbet i en byggprocess och således vital för ett lyckat bygge.

Här kommer några tips från vår projekteringsledare Soufiane Bettal om hur du skapar en lyckad projektering och nöjda kunder/samarbetspartners.

Etablera processer och ramar

Det är viktigt att etablera effektiva och tydliga processer/ramar för hela projektet, ja så är det ju egentligen för vilket projekt som helst. När projekteringen påbörjas kan det vid olika läggas olika stor vikt vid olika delar som kostnad, tid eller kvalitet beroende på typ av projekt. För vissa projekt kan projekteringen vara kostnadsorienterad medan den för andra projekt kan vara fokuserad på tidsplanen och de arbetsprocesser som ingår i projektet.

Rätt person på rätt plats

Den mänskliga faktorn är avgörande för en lyckad projektering. Därför är det oerhört viktigt att ha rätt person på rätt plats och göra en grundlig utvärdering vem som är rätt person för arbetet. På TL Bygg är vi måna om att alltid att ta in rätt konsulter med rätt kompetenser i våra projekt. Vi tydliggör och kommunicerar rätt ansvarsfördelning/gränsdragning mellan alla involverade så att de är medvetna om sitt ansvarsområde och att arbetet inte utgör en risk för någon. Allt detta behöver sättas i god tid innan ett projekt startar.

Kommunicera mera!

En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation, såväl intern som extern, för en god samverkan mellan alla inblandade aktörer. Våra projekteringsledare är alltid måna om att skapa ett gott och öppet arbetsklimat samt ärlig kommunikation under de respektive projekteringsfaser i projekt. Ett lyckat bygge tar sin start i att lyssna, förstå och göra sig förstådd och det tar vi fasta på.

Välj underentreprenörer med omsorg

Ytterligare en viktig faktor för en lyckad projektering är hitta och ta in rätt underentreprenörer och leverantörer, med rätt produkter och stark kompetens inom sitt område. De bör involveras så tidigt som möjligt då det kommer medföra skarpare sluthandlingar för projekteringen. På så vis sparar vi mycket tid (och därmed pengar) under såväl inköps- som produktionsskedet.

Skapa ett feedbacksystem

Feedback är viktigt i alla typer av projekt. Se till att skapa en kultur och enkla möjligheter för att kontinuerligt kunna utvärdera processen. Varje projekt är unikt med olika aktörer så skapa tillsammans ett system som passar alla bra, och gör det direkt.

 

Mer från Kunskapsbanken

Dekorativ bild

Egna yrkesarbetare - därför är det en god idé!

Att satsa på egna yrkesarbetare är både bra för att säkra kvalitet och skapa ren affärsnytta, både för entreprenör och byggherre.

Dekorativ bild

6 grymma tips på vardagskommunikation i ett byggprojekt

Så kan du skapa förutsättningar för en effektiv och god kommunikation.

Dekorativ bild

Maildisciplin i byggprojekt

Genom god eftertanke i ditt mailande både internt och externt kan ni spara en massa tid att lägga på annat, och du kommer förmodligen även få både godare relationer och en mycket smidare vardag.