Egna yrkesarbetare - därför är det en god idé!

Att satsa på egna yrkesarbetare är självklart för oss på TL Bygg, av ett flertal olika anledningar. Vår vd Johan Edlund berättar varför.

På TL Bygg har vi valt en annan väg än många av våra konkurrenter. Istället för att kraftigt minska ner i rekryteringen eller i antal av yrkesarbetare har vi under de senaste 12 månaderna ökat antalet yrkesarbetare med 20 %. Här på TL Bygg är vi nämligen övertygade om att egna yrkesarbetare både är en konkurrensfördel och en väg till framgång. Att egna yrkesarbetare ger affärsnytta ger vår vd Johan Edlund flera exempel på.

En större stolthet för projekten

Det finns många fördelar med att ha en stor del egna yrkesarbetare jämfört med att hyra in personal för projekten. Två viktiga sådana är att egen personal ger en större stolthet för de enskilda projekten och en större känsla av ansvar för slutprodukten. Våra väldigt kompetenta yrkesarbetare är bra på att se helheten och tar ansvar för olika delar av bygget och på så vis kan vi effektivt säkra kvaliteten i våra projekt.

Kompetens som sparar tid och pengar

Att ha egna yrkesarbetare ger en trygghet både för beställaren och bolaget själv. Snickarna besitter en kompetens som inte alltid tjänstemännen har och därmed kan ge råd som genererar både en mer kostnadseffektiv och smidig byggprocess.

Kunskaper behålls inom företaget

Den ovärderliga kunskap som kommer från yrkesarbetarna behålls inom företaget efter ett projekt och det har vi som byggföretag stor glädje av i kommande projekt. Hyr vi in personal försvinner denna kunskap ofta ut genom dörren den dagen deras del av projektet är över. Även om mycket dokumenteras kan inte all erfarenhet och kunskap komma med.

En levande företagskultur

Egna yrkesarbetare ger inte bara en större bredd i kunskaperna utan också en större mångfald och därmed levande företagskultur. Det blir dessutom lättare att hålla ihop företaget i ett projekt och leva efter värderingarna och den särskilda atmosfären som finns inom ett företag. Vi ställer givetvis vissa krav på våra samarbetspartners men när något sitter djupt i en, då lever det i projekten.

Ett sätt att stärka tjänstemannasidan

Utöver den kvalitetssäkring vi ser med egna yrkesarbetare har vi även framgångsrikt lyft många av dem till att bli arbetsledare, och i en hel del fall senare även platschefer. Det är alltså även ett bra sätt att komplettera rekryteringen av tjänstemän i bolaget. Tjänstemännen i sin tur utvecklas även som ledare då de får ett personalansvar, tar ett än större ansvar för arbetsmiljön samt får en bättre blick för helheten i företaget.

En bra fördelning på tjänstemän och yrkesarbetare

TL Bygg har idag fördelning på cirka 40 - 50 % yrkesarbetare i företaget där resterande är tjänstemän i produktion och stödenheter. Det betyder inte att det passar alla byggföretag men för oss har det varit en framgångsrik strategi som vi inte kommer överge.