Ett slag för inkludering

3 sep 2018, 10:03
Som en del av vårt arbete för ett jämlikt och inkluderande samhälle fick vi besök av Sara Lund som utmanade våra normer och fördomar

Alla människors lika värde och förutsättning till likabehandling har alltid varit en självklar syn inom företaget där vi inte accepterar någon form av diskriminering. För att säkerställa dessa värden inom företaget och för att skapa kunskap att sprida genom hela branschen satte TL Bygg i början av 2018 igång ett målinriktat arbete för jämlikhet och inkludering.

Som ett led i detta arbete bjöd vi in hela företaget till konferens på Stora Brännbo med temat "inkludering". Huvudperson för dagen var Sara Lund, vid andra tillfällen Claes Schmidt, som talade om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Hon höll sin underhållande föreläsning från Man till Människa som hon beskriver så här:

"De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det tillåter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? Bara för att vi inte stött på ett visst fenomen tidigare, så betyder det inte att detta måste vara något onaturligt, onormalt eller ens ovanligt - det betyder förmodligen bara att vi är ovana vid just det fenomenet.

Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma."

En riktigt bra öron- och ögonöppnare för alla människor.