Stockholm - Nyproduktion

I Stockholm har vi på TL Bygg resurserna för alla typer av nyproduktion, av såväl bostäder som kontor.

Vi har egen personal för alla delar av ledet och kan leda både projektering och produktion av högsta kvalitet med ett kostnadseffektivt och kommunikativt arbetssätt.

Vår bostadssatsning pågår idag primärt i Sickla där vi i första steget bygger bostadsrätter på Nobelberget åt Atrium Ljungberg. Arbetet med Nobelberget påbörjades under hösten 2018 och när området är klart kommer det bestå av över 500 lägenheter, förskola, torg och mötesplatser för medskapande. Vi är totalentreprenör för hela satsningen.

I ett senare skede med byggstart under 2021 planeras det för 700 bostäder i Kyrkviken i Sickla, även där med TL Bygg som byggare och totalentreprenör.

Under 2018 slöts även ett avtal med Vectura Fastigheter om uppförandet av ett nytt äldreboende i Fornudden, Tyresö. Boendet beräknas stå färdigt för inflyttning under sommaren 2020.

 

"TL Bygg har hanterat nybyggnationen av förskolan Isis jättebra. De har drivit på projektet, varit tydliga med synpunkter på handlingar och kommit med bra lösningar på det som dykt upp under resans gång. "

Johan Ericson, C&M Projekt

Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Nobelberget Kv. 1

Nyproduktion av tre hus bestående av 68 lgh, lokaler och garage.

Genomförda
Dekorativ bild

Villa Fornudden, Äldreboende Tyresö

Utvecklande av äldreboende i Fornudden, Tyresö, på uppdrag av Vectura Fastigheter