Genomförda
Dekorativ bild
Projektår
aug 2017 - feb 2017
Uppdragsgivare
Järfälla Hus
Entreprenadsform
Totalentreprenad
Järfälla

Säby 3:71

Uppdraget:

Ombyggnation av en kontorsbyggnad, tidigare kasernbyggnad som tillhört Barkarby flygfält, till ett korttidsboende med 39st rum och gemensamma ytor.

Utmaningen:

Vid ombyggnation av en gammal fastighet kan man stöta på mycket som man inte hade kunnat förutse samt att kommunens antikvarie önskade bevara mycket av fastighetens historia.

Lösningen:

Genom att vara väldigt lösningsorienterad och ha ett bra samarbete med beställaren där vi tittade på både funktion och kostnadsmässigt bästa lösningen kunde vi möta flera av antikvariens önskemål.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Kv. Fören

Ombyggnadsprojekt av fem stycken tomställda flerbostadshus från 1944, på uppdrag av Stockholmshem.