Genomförda
Projektår
aug 2017 - feb 2017
Uppdragsgivare
Järfälla Hus
Omfattning
4000 m2
Järfälla

Säby 3:71

Uppdraget:

Ombyggnation av en kontorsbyggnad, tidigare kasernbyggnad som tillhört Barkarby flygfält, till ett korttidsboende med 39st rum och gemensamma ytor.

Utmaningen:

Vid ombyggnation av en gammal fastighet kan man stöta på mycket som man inte hade kunnat förutse samt att kommunens antikvarie önskade bevara mycket av fastighetens historia.

Lösningen:

Genom att vara väldigt lösningsorienterad och ha ett bra samarbete med beställaren där vi tittade på både funktion och kostnadsmässigt bästa lösningen kunde vi möta flera av antikvariens önskemål.