Genomförda
Dekorativ bild
Projektår
okt 2014 - jul 2017
Uppdragsgivare
AB Stockholmshem
Entreprenadsform
Utförandeentreprenad
Stockholm

Kv. Fören

Projektet:

TL Bygg utförde ett ombyggnadsprojekt åt Stockholmshem i Gröndal som avser ombyggnad utav fem stycken tomställda flerbostadshus med byggår 1944. Husen totalrenoverades med nya installationer av kök, badrum och ytskikt. Även fönster och dörrar renoverades eller byttes ut i samtliga fastigheter. Lägenheterna fick balkonger och källar- och vindsplanen omdisponerades.

Befintliga tvättstugor i fastigheterna renoverades och nya byggdes. FTX-ventilation installerades med nya fläktrum på vinden. Värmekulvertarna mellan husen byttes ut och utemiljön förnyades. Befintliga lokaler i fastigheterna byggdes om till lägenheter och nya smalhissar monterades.

Utmaningen:

Små ytor runt om husen samtidigt som markarbeten pågick begränsade upplag för verktygscontainrar och förvaring av material. Även tvärbanan som löper precis utanför husen påverkade leveranser och begränsade utrymmet.
Vi stötte även på en del överraskningar i 40-tals kåkarna som vi inte kunde förutse och det var många moment för att få ihop helheten och tiden.

Lösningen:

Logistik spelade en viktig del i projektet. Vid leveranser fick vi ta alternativa vägar för att inte stoppa upp tvärbanan. Material rullades och bars in, gipsbuntar kunde vi krana in på baksidan via balkong och fönsterdörr. Mycket av materialet fick vi förvara inomhus vilket ställde extra höga krav på logistiken för att maximalt kunna utnyttja ytorna och minimera förflyttning.

Beställaren fick snabb och löpande information av oss vid avvikelser varpå de kunde projektera fram nya lösningar.

Hållbarhet:

Kv. Fören 2 var ett projekt med fokus på att framförallt bevara och lyfta fram den tidstypiska arkitekturen som rådde under 40-talet. I lägenheterna restaurerades bland annat befintliga innerdörrar, hatthyllor med sina gamla ankarkrokar putsades upp, fönster renoverades och all sten i trapphusen bevarades och polerades upp.

Nya byggnadsdelar och detaljer som till exempel kökssnickerier, beslag, entrépartier, portar och räcken var också tidstypiska för att matcha upp befinligt och bevara arkitekturen och stadsbilden. 

Utomhus skapades en mer parkinspirerande miljö med bänkar, nya planteringar, gräsytor och uteplats för socialt umgänge och gemenskap.

Liknande Projekt

Genomförda
Dekorativ bild

Staben 2

Vi genomför en omfattande renovering av bostadshus på Gärdet i Stockholm på uppdrag av Stockholmia.

Genomförda
Dekorativ bild

Säby 3:71

På uppdrag av Järfällahus byggde vi om en kontorsbyggnad till ett tillfälligt boende.