Pågående
Projektår
jun 2020 - nov 2021
Uppdragsgivare
Stockholmshem
Åkeshov

Kvarteret Brodösen

Projektet:

Stambyte av 54 befintliga lägenheter fördelade på två huskroppar. Alla lägenheter är relativt små och är antingen 1:or eller 2:or. Utöver självta stambytet ska det tillföras två stycken nya lägenheter på 33 respektive 36 kvm i källarplan. Entreprenaden avser renovering av båda husen med nya VS, El, FX-system samt ny el och kök.

Husen är tidstypiska smalhus i tegel från 1940-talet och har tilldelats en grön kulturhistorisk klassning av Stockholm Stad.

Liknande Projekt