Fyrklövern i Upplands Väsby

I området Fyrklövern i Upplands Väsby utvecklas en ny stadskärna genom förtätning av bostäder och kontor som kommer präglas av mångfald  och variation.

Ambitionen är att bygga omkring 2 000 nya bostäder av olika sort som hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljsvillor samt radhus. Boendeformerna ska attrahera såväl ungdomar och familjer som äldre. 

För att skapa levande gatustråk kommer de flesta bostadshus ha diverse företagslokaler i bottenplan. Där ska de få plats med olika serviceinrättningar, gym, vårdinrättningar, caféer och småbutiker med mera. Det kommer även byggas två förskolor i området.

Hela området kommer präglas av en mångfald och variation och skapas för att vara attraktiv för alla kommunens invånare där det även inrättas ett parkområde och trygga promenadstråk.

Dekorativ bild

Hållbarhet och Miljö

 

Fyrklövern kommer tilldelas ekosystemtjänster där arbetet med att implementera dem delas mellan kommunen och de byggaktörer som ska bygga bostäder i området, däribland Riksbyggen som anlitat TL Bygg för sitt första hyresrättsprojekt i området.

Delar av regnvattnet som faller över området kommer att fångas upp och ledas ner till en lågpunkt där en damm med planeringar är placerad. Det kommer finnas plats för plasklek för svalka under heta dagar, öppna gräsytor, lekplats och en scen - allt för att bjuda in till möten och lek. Det planteras blommande växter som kommer ha en reakreativ effekt men också stimulera de viktiga bi-bestånden. I parken kommer det dessutom sättas upp en variation av olika stora träd med tallar, gran och rödek. 

Hela Fyrklövern ska bli en modern småstad där ekosystemtjänsterna får en viktigt del i planeringen. 

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
Dekorativ bild

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet genomsyrar vårt dagliga arbetet och är en närvarande faktor genom hela processen. Det är inte ett begrepp i periferin utan vi har ett genuint intresse av att arbeta mot en hållbar framtid och ett bättre samhälle för alla att bo och leva i.

Läs mer!
Dekorativ bild