Vi antar AI-utmaningen

19 aug 2019, 14:34
På TL Bygg vill vi alltid stå förberedda för framtiden, därför har vi nu antagit AI-utmaningen.

Som första byggbolag i landet antar TL Bygg AI-utmaningen vilket innebär att vi ger våra medarbetare chansen att, under hösten, lära sig grunderna i Artificiell Intelligens.

Utbildningen skapades av Reaktor och Helsingfors universitet med målet att utbilda 1 procent av Finlands befolkning i AI. Initiativet blev en stor succé med över 130 000 deltagare och omkring 300 företag som anslöt sig. Framgången ledde till att den finska regeringen officiellt utmanade Sverige att göra detsamma och den svenska digitaliseringsministern Anders Ygeman accepterade utmaningen.

Elements of AI, som är utbildningen heter, har målet att öka kunskapen och förståelsen för artificiell intelligens. Den har utnämnts till en av de bästa i världen av Class Central, en global klassificeringscentral för öppna onlineutbildningar. Utöver sin erkända kvalitet är den dessutom gratis för alla.

- Det känns väldigt roligt att våra medarbetare får möjligheten att lära sig mer om AI. Kursen ger oss chansen att förstå vilka styrkor det finns med det, vilka hot vi kan stå inför och hur det i stort kommer påverka våra liv framöver. Det ger oss också ett mindset och en grundförståelse genom organisationen som vi kommer ha stor nytta av i framtiden, säger Martin Fagéus, ekonomichef och ansvarig för verksamhetsutveckling på TL Bygg.

Läs mer om utmaningen här: https://www.elementsofai.se/ai-utmaningen