En del av Nacka Kommuns miljösatsning

23 apr 2018, 12:00
Nacka Kommun satsar hårt på miljöfrågor och sedan 2016 finns ett miljöprogram med sex lokala mål som alla ska vara uppnådda till 2030.

Som en del av detta miljöarbete ligger att uppmuntra kommunens företagare att miljöcertifiera sig och diplomera dem som gör det.

Den 20/4 tog Ingrid Johansson, Affärsstöd på TL Bygg, stolt emot diplomet som ett bevis på att företaget driver ett aktivt miljöarbete och är miljöcertifierat av extern part. Att vara en del av kommunens, och därmed landets, miljöarbete är både viktigt och en självklarhet för oss på TL Bygg.