Nytt uppdrag av Stockholmshem

15 apr 2020, 15:46
Vi har tecknat avtal med Stockholmshem om renovering av två hus i Åkeshov, Bromma.

Uppdraget gäller renovering av 54 stycken bostäder fördelade på två hus och är belägna i Bromma med Åkeshof slott som närmaste granne. Husen är tidstypiska smalhus i tegel från 1940-talet och har tilldelats en grön kulturhistorisk klassning av Stockholm Stad.

Arbetet produktionsstartas under juni 2020 och kommer att utföras med tomställda lägenheter. Projektet beräknas vara klart under november 2021.