Nobelberget kv. 8 vinner stadsbyggnadsutmärkelsen 2023

24 jun 2024, 10:24
Den 19 juni tillkännagavs det att Kv. 8 på Nobelberget blivit framröstat av Nackaborna till 2023 års bästa byggnadsverk.

Stadsbyggnadsutmärkelsen delades ut den 19 juni i Nacka stadshus av Johan Krogh, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Varje år bjuds Nackborna in att rösta fram det bästa byggnadsverket som färdigställts under föregående år och vinnaren för 2023 är flerbostadshusen på Nobelberget i Sickla.

I juryns motivering lyfter de fram hur de gemensamma och privata rummen samverkar i gatumiljön, mönsterverkan i fasadernas skifferplattor och de inbjudande entréerna.

– I år har vi en tydlig vinnare som på ett smakfullt sätt bidrar till att stärka den arkitektoniska mångfalden i Nacka. Fasadernas skifferplattor har monterats på ett sätt som skapar variation och ett fasadspråk som lyfter omgivningen, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Krogh (C).

Tegel och putskulörer som hittas i de historiska byggnaderna omkring, som till exempel Formalinfabriken och Dieselverkstaden, har använts. Skiffer, som är ett naturmaterial, används i husfasaderna och förstärker upplevelsen av berget och kvarterets olika höjder bildar en siluett som möter och framhäver bergets naturliga form. Som kontrast till berg och sten finns grönska och välkomnande bostadsentréer.

Foto: Atrium Ljungberg