Renovering av PV-palatset

1 jun 2020, 08:35
Vi har tilldelats det hedersamma uppdraget att renovera det så kallade PV-palatset - Blästern 11 i Hagastaden.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som verkstadsbyggnad 1930-32, med två våningsplan ovan mark och två källarplan. En påbyggnad av fastigheten utfördes 1937 i två våningsplan och 1957 byggdes huset återigen på med fyra våningsplan varav två med indragna fasader. Och nu är det dags igen, men denna gång ingen påbyggnad utan en upprustning av det befintliga så hen kan stå där många år till.

På grund av sättningar och ålder är byggnaden i behov av upprustning. Grundläggningen ska förstärkas, bjälklag i garaget ska rivas och nya ska byggas. Eventuellt ska vi även borra för bergvärme i garaget.

Beställare är Atrium Ljungberg.

'