Tilldelning av ramavtal

1 feb 2021, 09:05
Vi har tilldelats ramavtal med Skolfastigheter i Uppsala.

Ramavtalet avser renoverings-, ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnadsentreprenader och gäller i maximalt fyra år, beroende på när taket i inköpsvolymen nås.