TL Bygg tilldelas ramavtal med Akademiska Hus i Uppsala

19 mar 2019, 09:49
TL Bygg har ingått ramavtal med Akademiska Hus AB. Avtalet avser entreprenadområde Uppsala och sträcker sig över fyra år.

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. De är ett statligt ägt bolag och den ledande hyresvärden för högskolor och universitet i Sverige. 

Ramavtalet som tecknas mellan parterna omfattar arbeten som beräknas överstiga 500 Tkr och understiga 5 Mkr där entreprenaderna avropas enligt en fastställd rangordning av entreprenörerna som tilldelats ramavtal. Entreprenader som överstiger 5 Mkr kommer att avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

– Avtalet med Akademiska Hus ligger i linje med vår strategi att etablera oss ytterligare i Uppsala och utöka vår kundbas med aktörer inom den offentliga sektorn. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete i spännande projekt som driver landet framåt och tryggar utvecklingen för kommande generationer, säger Christer Jansson, affärschef på TL Bygg.

Ramavtalet gäller från och med 1 april 2019 och sträcker sig fyra år framåt.

 

Nacka 2019-04-02
TL Bygg AB (publ)