Förskolan Panncentralen nominerad till ROT-priset

12 maj 2021, 14:30
TL Bygg har chansen att vinna Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.

Som ett av sex bidrag är ombyggnaden av den gamla otjänliga panncentralen till en unik förskola för våra yngre generationer nominerat till årets ROT-pris.

Panncentralen har en fantastisk karaktär, och tillför ett kulturellt värde till hela området med sin vackra skorsten, sitt varma tegel och speciella historia. Den karaktären och det värdet har vi tagit med oss genom hela processen och skapat en blandning mellan nytt och gammalt som drar både blickar och viss avund till sig. Här möts byggnadshistoria, framtid och lekfullhet i en härlig kombination som kommer leva under många år framöver och bidra till hela Sicklas utveckling.

Om ROT-priset

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad.Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett elegant sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande är värden som tillmäts stor vikt i bedömningen.

Så här sammanfattar Byggmästereföreningen projektet Panncentralen:

I den nya och snabbt framväxande stadsdelen Nobelberget i Sickla omvandlas gamla industrikvarter till ett levande område där kulturhistoria och nutid möts. I hjärtat av området ligger den gamla panncentralen som fram till nyligen försett området med värme och som nu byggts om till förskola.

Den gamla tegelbyggnaden utmärks av sin cirka 45 meter höga skorsten, ett viktigt land märke för området och dess karaktär. Byggnaden har genomgått flera ombyggnationer och dessa årsringar syns på fasaden, där äldre och nyare tegelstenar samsas. Istället för att släta över skillnaden mellan gammalt och nytt beslöt man att låta huset fortsätta berätta sin historia. Det gamla industriområdet har sanerats – mark, väggar och berg har renats och är idag fria från föroreningar. Huset har försetts med bio-sedumtak med gula blommor som drar till sig humlor och gynnar därigenom den biologiska mångfalden.

 

Byggherre: Atrium Ljungberg
Byggentreprenör: TL Bygg
Arkitekt: White arkitekter