Vi inför NLI - Nöjd Leverantör Index

17 jun 2020, 09:46

Trots att en stor majoritet av alla arbeten i ett projekt utförs av leverantörer, konsulter och underentreprenörer mäts sällan deras nöjdhet med byggentreprenören utan det är endast beställaren som får tycka till. Det tycker TL Bygg är fel och det ska de nu ändra på med något de själva kallar NLI – Nöjd Leverantör Index.

- Ett byggprojekt utgörs till cirka 70 - 80 % av köpta tjänster. Det är med andra ord avgörande både för arbetsmiljön och ekonomin att samarbetet med dem funkar så bra som möjligt. Men, ändå mäter vi aldrig hur de uppfattar oss utan förlitar oss endast till kundens omdöme. Om vi ska få lyckade byggen där alla har haft roligt och mår bra på vägen är det viktigt att alla i ett projekt får utvärdera det. Det skapar förutsättningar att korrigera det vi behöver förbättra och fortsätta med det vi redan riktigt bra på, berättar Johan Edlund, vd på TL Bygg.

Företagets samarbetspartners i ett projekt, stora som små, kommer få möjligheten att säga sitt där frågorna kretsar kring samarbetets kvalitet och TL Byggs förmåga att både leda och kommunicera i projekten.

- Alla aktörer i ett byggprojekt är viktiga för att vi ska ro ett projekt i mål på bästa möjliga sätt. Vi kommer skicka ut en enkät till våra partners någon gång under projektets gång där de både får värdera vårt samarbete och lämna kommentarer kring det. Vi tror inte bara det kommer göra oss bättre som företag utan även stärka våra relationer under lång tid framöver. I slutändan är vi övertygade om att det kommer att bidra till fler och bättre affärer för alla inblandade, förklarar Johan.

Enkäterna kommer att börja skickas ut under hösten och kommer kontinuerligt att analyseras för att skapa förbättringsåtgärder.