TL Bygg tilldelas Nacka Miljödiplom

21 maj 2019, 10:45
Nacka Kommun uppmärksammar företagets aktiva miljöarbete och ansvarsfulla arbetssätt.

Kommunen satsar hårt på miljöfrågor och sedan 2016 finns ett miljöprogram med sex lokala mål som alla ska vara uppnådda till 2030.

Som en del av detta miljöarbete ligger att uppmuntra kommunens företagare att miljöcertifiera sig och diplomera dem som gör det. Miljödiplomet ges till de företag som har miljöcertifiering genom ISO14001, Svensk miljöbas, BF9K, FR2000 eller motsvarande.

- Miljöfrågor är en starkt integrerad del i allt vårt arbete och något som engagerar alla våra medarbetare. Diplomet i sig är inte ett mål men vägen dit är det och det är ett bra kvitto på att vi tillsammans gör något bra och viktigt, säger Christina Lihv, KMA-chef på TL Bygg.