Stora pengar att spara om branschfolket pratar så att alla förstår

2 jun 2020, 07:45
Det finns miljarder att spara för byggbranschen, bara genom att man gör sig förstådd. Nu lanserar byggentreprenören TL Bygg kampanjen Snickerisnack med ett bygglexikon, ett fysiskt spel och en kampanjsajt där man kan testa sina kunskaper om branschspråket. Lanseringen är första steget i ett långsiktigt arbete med att skapa förutsättningar för en god kommunikation. 
 
Enligt undersökningar som utförts av Svensk Byggtjänst och Industrifakta går årligen värden för 40 miljarder till spillo i branschen genom bristande kommunikation. Ofta helt i onödan. 
 
- Det kan handla om så enkla saker som att man inte tagit sig tid för att lyssna på och förstå varandra. Om vi gör det är mycket vunnet. Projekten kommer att bli mer kostnadseffektiva och det genererar i sin tur nöjdare kunder, medarbetare och samarbetspartners, säger Johan Edlund, vd på TL Bygg.
 
Snickerisnack tar upp branschens fikonspråk på ett lättsamt och underhållande sätt. Orden och begreppen är framtagna av medarbetarna.
 
- Kampanjen är en påminnelse till oss som arbetar i byggbranschen att prata så att andra förstår. Då blir det ett mer inkluderande klimat och det blir lättare att skapa gemensamma mål. Och varför inte göra det lite roligt på samma gång, säger Roger Sandgren, marknadsansvarig på TL Bygg. 
 
TL Bygg kommer att dels arbeta med detta internt men också bjuda in kunder och samarbetspartner för att reda ut vilka gemensamma insatser som behövs göras. Det kan komma att ta tid att hitta effektiva sätt att sköta kommunikationen i projekten, det är företaget medvetet om. Men det får ta den tid som behövs och under tiden är det full transparens som gäller.
 
- Vi har ett ansvar gentemot branschen och samhället i stort att bidra med det vi kan för att minska kostnaderna och skapa en än mer inkluderande och sund arbetsmiljö. Vi kommer bjuda in till bland annat debatter, workshops och seminarier kring ämnet och redovisa det på olika sätt, säger Johan Edlund.
 
Kampanjen startar 2 juni och den som vill kan testa sina kunskaper i byggspråket på Snickerisnack.com. Där går det även att beställa det fysiska lexikonet gratis eller bidra med fler ord till ordlistan.